Actievoorwaarden “Win een vloerkleed van Desso&Ex”

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een vloerkleed van Desso&Ex”, die wordt georganiseerd door: Desso B.V.

(a) een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;

(b) een geldig e-mailadres op te geven;

(c) correcte NAW-gegevens op te geven.

Aansprakelijkheid

Behalve in het geval van opzet of grove schuld is Desso B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Desso B.V. gebruikt uw gegevens voor deelname aan deze actie.